STIHL Sverige Skickar Grönt

DHL Skicka Grönt

Varje år skickas mer än 50 000 paketförsändelser från STIHL Nordens lager i Stenkullen till återförsäljare runt om i Sverige. Sedan januari 2021 skickas dessa med DHL:s klimatsmarta tillval SKICKA GRÖNT vilket möjliggör för oss att bidra till en snabbare klimatomställning och fler fossilfria transporter. STIHL Sverige är först i Sverige inom sin bransch att göra detta tillval hos DHL.

Under 2021 beräknas initiativet minska koldioxidutsläppen med cirka 8 ton samtidigt som STIHL Sverige bidrar med över 200 000 SEK till fossilfri teknik för inrikes transporter. Ett bidrag till en mer hållbar framtid – bra för miljön, kunderna och företaget.

STIHL arbetar också globalt för att minska sitt koldioxidavtryck och presenterade 2020 en ny och ambitiös klimatstrategi som ska göra koncernen klimatneutral. STIHL Norden har som mål att bli ett av koncernens första klimatneutrala säljbolag. Läs mer om detta här.