Också din motorsåg tar ibland en paus

Förvara din motorsåg på rätt sätt

En STIHL motorsåg förvaras bäst där det är torrt och dammfritt. Rengör motorsågen ordentligt och förbered den för vinterförvaringen så är den klar för start när våren kommer.

Töm bränsletanken.

Töm bränsletanken på ett väl ventilerat ställe och rengör den. Kör först förgasaren tom, annars kan membranen klibba fast i förgasaren.

Ta av skärutrustningen på motorsågen

Tag av kedja och svärd, rengör dem och spraya dem sedan med en skyddsolja.

Förvara på torr plats

Förvaringsplatsen för din motorsåg skall vara torr. Se till att det är bra ventilation och skydd mot väder. Att förvara sin motorsåg ute i det fria är inte att rekommendera.

Skydda mot solen

Förvara din maskin så att det inte utsätts för direkt solljus. Solljus leder nämligen till UV-försprödning.

Förvara dammfritt

Din motorsåg bör förvaras dammfritt. STIHL har speciella väskor och lådor som skyddar din maskin.

Förvara på säker plats

Förvara alltid din motorsåg så att obehöriga inte kommer åt den (t.ex. barn). Bäst är ett låsbart utrymme eller skåp.