Hållbarhet

Allt för en grönare natur. Och omvärld.

Hållbarhet

STIHL är ett familjeföretag som präglas av innovationer och ansvar för såväl dagens produktanvändare som framtida generationer. Vi har en uttalad ambition om att hela koncernen ska vara helt klimatneutrala år 2050, i linje med det globala Parisavtalet. Vägen dit kantas av små steg som gör skillnad. De senaste åren har vi genomfört flera initiativ på den svenska marknaden samtidigt som vi kontinuerligt arbetar med nya åtaganden och omställningar.