Självbild och företagsfilosofi

Självbild och företagsfilosofi

Företagskulturen hos Andreas Stihl AG är ingen teoretisk eller statisk konstruktion, utan en levande idé som har vuxit fram i över 80 år och har formats av människorna i företaget.

Kontinuitet och kärnkompetens

Oberoende familjeföretag.

Strikt kundorientering

Medarbetarorienterad ledningskultur: "Vi lyckas tillsammans"

Kompromisslös kvalitet

Internationell inriktning

Rättvisa och ansvar