231,00 kr
Alla priser är inklusive 25 % moms.
Välj produkt
Store pick up only
Köp den här produkten hos en av våra många lokala återförsäljare. Hitta en butik och kontakta återförsäljaren för information om tillgänglighet.

Service kit 19 för bensindrivna motorsågar MS 182 och MS 212: Proaktivt och regelbundet underhåll ökar livslängden

Med STIHL Service Kit 19 för bensindrivna motorsågar kan du själv utföra enkla underhållsarbeten på din motorsåg. Proaktiva, regelbundna standardunderhållsåtgärder som byte av luftfilter, bränslefilter och tändstift bidrar till att öka livslängden på din motorsåg. På så sätt kan du skydda maskinkomponenter och delar från smuts och skador och se till att motorsågens motor alltid fungerar tillförlitligt och ger optimal prestanda.

STIHL Service Kit 19 för modellerna MS 182 och MS 212 innehåller följande komponenter för standardunderhåll:

Luftfilter av fleece
Tändstift
Bränslefilter

STIHLs fleecefilter erbjuder god filterkvalitet under en rad olika användningsförhållanden. Grova smutspartiklar fångas upp på ytan, medan fina smutspartiklar fångas upp inuti filtret. Detta skyddar din motorsågsmotor på ett tillförlitligt sätt mot inträngande slipdamm, vilket bidrar till att bibehålla prestandan och hålla bränsleförbrukningen låg samt att du kan fortsätta att starta din maskin utan problem.

För att bibehålla prestandan är det också lämpligt att byta ut tändstiftet regelbundet. Detta är grunden för en ren förbränning i motorn. Bränslefiltret håller bränslet fritt från främmande partiklar så att de inte kan komma in i motorn. På så sätt skyddas motorn och livslängden förbättras. Bränslefiltret måste också bytas ut regelbundet för att det ska fungera på ett tillförlitligt sätt.

Vid byte av luftfilter och tändstift är det bäst att använda det praktiska kombinationsverktyget som medföljer din STIHL-kedjesåg. I förpackningen till själva servicesatsen finns en krok av papp som du enkelt kan använda för att ta bort och byta bränslefiltret. Du behöver inga ytterligare verktyg för jobbet.

Service Kit 19

Service & Tips