Juridisk information

Andreas Stihl Norden AB
Glimmervägen 6
443 61 Stenkullen
Sweden

Telefon: +46 31-354 12 55
E-post: support@stihl.se

Momsnummer: SE556283614701

Utomrättslig lösning av konsumenttvister

Enligt gällande rätt är Andreas Stihl Norden AB skyldig att informera konsumenter om att det finns en europeisk onlineplattform för tvistlösning, som inrättats av EU-kommissionen för att lösa tvister.

Den Europeiska Onlineplattformen för Tvistlösning finns här: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kontaktuppgifter för det officiella svenska tvistlösningsorganet:
Allmänna reklamationsnämnden (ARN).
ARNs webbplats: www.arn.se
ARNs adress: 
ARN
Box 174
101 23 Stockholm
Sweden 

I avsaknad av en rättslig skyldighet att medverka i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentmedlingsinstans är Andreas Stihl Norden AB inte skyldig och inte villig att delta i sådana tvistlösningsförfaranden.

På grund av lagstadgade skyldigheter anger Andreas Stihl Norden härmed att Andreas Stihl Norden AB e-postadress är följande: support@stihl.se