STIHL kapskivor: exakta, robusta, allsidiga och tillförlitliga

Att ha rätt typ av kapskiva är verkligen avgörande när man använder kapmaskiner till de hårdaste materialen. Läs mer här.

En man på en byggarbetsplats som arbetar med en STIHL TS 500i kapmaskin

STIHL skärhjul – kapar de hårdaste materialen

Skärhjulet styr kapmaskinens kraft mot materialet som ska kapas. Det finns stora utmaningar när man arbetar med kapmaskiner – och därför är kraven på dessa verktyg höga. Våra kapskivor uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna så att du alltid kan lita på exakt kapning och säker maskindrift på byggarbetsplatser, vid vägarbeten eller vid räddningsinsatser. Detta är möjligt tack vare innovativa produktionstekniker och optimal samordning av STIHL kapskivor och kapmaskiner.

De olika typerna av kapskivor

STIHL kapskivor kan delas in i två huvudkategorier: fiberförstärkta kapskivor och diamantkapskivor. Så skiljer de sig åt:

Fiberförstärkta kapskivor

En man som använder en kapmaskin STIHL TS 500i med en fiberförstärkt kapskiva på en byggarbetsplats

STIHL fiberförstärkta kapskivor är tillverkade av glasfiber, hartsbaserat bindemedel och slipande korund. Dessa material blandas, formas och bränns vid tillverkningen av den färdiga produkten. På så sätt säkerställs optimal sammanfogning av komponenterna. Den speciella behandlingen av kapskivorna och den tredubbla glasfibermattan ger felfri stabilitet – även vid höga hastigheter. Fiberförstärkta kapskivor är betydligt billigare än diamantkapskivoroch deras styrkor ligger i bearbetning av metaller och inte minst gjutjärnsrör.

Diamantkapskivor

STIHL TS 440 kapmaskin med diamantkapskiva i drift

Diamantkapskivor kan användas till det mesta och lämpar sig för bearbetning av många olika material. Särskilt när de används på natursten, betong och asfalt gör de stor skillnad jämfört med andra kapskivor.

Huvudbladet är tillverkat av specialstål som är extra härdat, tempererat och förspänt. Denna speciella behandling av huvudbladet säkerställer att kapskivan förblir stabil och tillförlitlig även under tung belastning – och vid topphastigheter på 360 km/h.

Diamanterna är inte enbart korrekt placerade på kapskivans skärsegment med hjälp av högtryckssintring utan är också optimalt sammanfogade i segmentet. Sintring vid hög värme skapar en extremt hållbar sammansättning utan mellanrum, vilket möjliggör optimal skärprestanda. Det färdiga skärsegmentet svetsas fast på huvudklingan. Till skillnad från direkt sintring av skivorna möjliggör denna process en extremt robust bindning som optimalt överför kapmaskinens kraft för att kapa även de hårdaste materialen.

STIHL skärhjul

STIHL skärhjul är optimalt anpassade till våra kapmaskiner – tillsammans garanterar de att du kan arbeta effektivt, bekvämt och säkert. Genom att utveckla komponenterna tillsammans kan vi uppnå lång livslängd med snabb och exakt kapning. De speciella tillverknings- och bearbetningsteknikerna som vi använder för att tillverka våra skärhjul resulterar i mindre vibrationer under kapningen och gör att skärhjulets kraft kan överföras optimalt till materialet som bearbetas. Vårt breda sortiment innehåller rätt skärhjul för din specifika tillämpning och dina arbetsförhållanden för att du ska få ut mesta möjligt av din kapmaskin.

Vill du ha personlig rådgivning?

Sammanfattning: Kapskivor

  • STIHL kapskivor uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna och är optimerade för användning med STIHL kapmaskiner.

  • De speciella tillverknings- och bearbetningstekniker vi använder för att tillverka våra skärhjul garanterar att du kan arbeta effektivt, ergonomiskt och säkert.

Mer om innovativ teknik