Dammklasser: lär dig hur du håller arbetsplatsen hälsosam

Partiklar är hälsofarliga, så att vara insatt i dammklasser är ett viktigt sätt att skydda dig på din arbetsplats.

STIHL SE 133 ME våt- och torrdammsugare i en verkstad

Välj rätt dammklass för en hälsosammare arbetsmiljö

Oavsett om du snickrar, installerar värmesystem eller utför annat renoveringsarbete genererar du ständigt smuts och damm som ansamlas där du arbetar. Sammansättningen av dessa typer av damm varierar – liksom deras skadlighet för människor och miljö. Därför har olika dammklasser tagits fram: för att hjälpa dig förstå vilka olika typer av dammpartiklar det finns så att du effektivt kan skydda dig mot dem.

Dammklasser betecknar farligheten hos specifika typer av damm, vilket innebär att de kan vägleda dig i valet av rätt dammsugare för din arbetsplats.

Dammklasser: L, M och H

Dammklass L omfattar hushålldamm och damm från ämnen som sand, gips och krita. Dessa typer av damm kan uppstå när du till exempel städar i en byggnad.

Man dammsuger garagegolvet med en STIHL SE 62 E våt-/torrdammsugare

Dammklass L: low risk (ofarligt damm)

Dammklass L omfattar hushålldamm och damm från ämnen som sand, gips och krita. Dessa typer av damm kan uppstå när du till exempel städar i en byggnad.

Man som använder en STIHL SE 133 ME våt- och torrdammsugare i en verkstad medan han arbetar med träplankor

Dammklass M: medium risk (”vanligt” damm)

Dammklass M är den mellersta kategorin när det gäller hälsorisker och omfattar trä- och metalldamm samt färgpartiklar. Dessa typer av damm kan förväntas vid snickeriarbete, målning eller i metallbearbetningsanläggningar.

En man som arbetar med en STIHL SE 133 ME våt- och torrdammsugare och en STIHL TSA 230 kapmaskin

Dammklass H: high risk (hälsovådligt damm)

Dammklass H avser den högsta risknivån för damm. Denna dammklass omfattar ämnen som är extremt hälsofarliga och cancerframkallande såsom asbest, mögelsporer, blydamm och mineralfibrer men även mycket små partiklar som mjöldamm och olika typer av oorganiska fibrer. Dessa typer av dammrisker förekommer i bagerier, till exempel vid installation av värmesystem eller vid borttagning av asbest, men även vid borttagning av bon och larver från ekprocessionsfjäril.

Vilka dammklasser kommer du att möta på olika arbetsplatser?

Om du är osäker på vilken typ av damm som kan genereras på din arbetsplats ger tabellen nedan en inledande översikt för att hjälpa dig att bättre identifiera relevanta dammklasser. I vissa situationer kan du hitta en kombination av olika dammtyper: till exempel kan en takläggare stöta på hushållsdamm (dammklass L) samt trädamm (dammklass M) och asbestdamm (dammklass H) under en och samma arbetsdag.

Typ av arbeteFörväntade dammtyperMöjliga dammuklasser
Snickeri, stomresning, fönsterbyggnad

Trä, färgpartiklar, plast, lättmetallspån

M, H
ModellbyggeTrä, färgpartiklar, plast, lättmetallspån, glasfibermaterial, kolfibermaterialL, M, H
MetallbearbetningMetalldamm (järn, krom, nickel, aluminium osv.)), plast, färgpartiklarM, H
Betongkonstruktioner och murverkMineraldamm som innehåller kvartsH
TakarbetenFibrer från gamla mineralfibrer, mineraldamm (skiffer, kvarts, lera)L, M, H
Elinstallationer

Mineraldamm innehållande kvarts, asbest, gips

L, M, H

Målningsarbeten

Lackdamm innehållande bly/krom, färgpartiklar, spackelL, M, H
AsbestsaneringAsbestfibrerH
GipskonstruktionerMineraldamm, gips, gamla mineralfibrerH
Containerkonstruktion

Glasfibermaterial, kolfibermaterial, metalldamm

H
Bilmekaniker/mekatroniker, karosseriRostpartiklar, material från nötning, spackel- och färgdamm, metalldammM, H
Sotning

Rost, trädamm (t.ex. i pelletseldade värmesystem)

L, M, H
VärmeteknikMineraldamm, asbest, rost (endast hushållsugnar), trädamm (t.ex. i pelletseldade värmesystem)M, H
Byggnation av eldstäder och kaminerHögtemperaturull, mineraldammH
Servicetekniker för kontorsutrustningTonerdammM, H

Byggstäd (underhållsarbeten)

HushållsdammL
Byggstäd (slutlig städning)Mineraldamm som innehåller kvartsH
Industristäd

Beror på användningsområde

L, M, H
Bageri

Mjöldamm, spannmålsdamm, sockerdamm

L, M
Stenhuggning/murning

Mineraldamm som innehåller kvarts

H

Din hälsa kan påverkas beroende på vilka dammkategorier du stöter på. För att minimera riskerna och skydda miljön bör du välja en professionell dammsugare som har ett lämpligt dammfilter.

Våt- och torrdammsugare och grovdammsugare

Vilken dammsugare som är rätt beror på den aktuella dammklassen. Det finns två typer av våt- och torrdammsugare: våt- och torrdammsugare och grovdammsugare.

Våt- och torrdammsugare

För dammklass L kan du välja mellan de certifierade våt- och torrdammsugarna STIHL SE 62, SE 62E, SE 122 eller SE 122E, som är perfekta för användning med den minst farliga dammklassen.

Grovdammsugare

Grovdammsugare tar hand om det mesta av damm och smuts i klass M och L så fort det uppstår, eftersom de är direkt anslutna till verktyget du använder, till exempel en kapmaskin. Grovdammsugare avger dessutom en visuell eller akustisk varning om användaren utsätts för ökad smutsexponering. För dammklass M erbjuder STIHL den certifierade våt- och torrdammsugaren STIHL SE 133 ME, som är lämplig för användning på platser med högre dammbelastning och erbjuder automatisk filterrengöring för att säkerställa konstant hög sugeffekt. Detta gör den till den perfekta verkstadsdammsugaren för dammklass M.

Sammanfattning: dammklasser

  • Damm delas in i tre dammklasser beroende på hur hälsofarligt det är
  • Människor utsätts för många dammklasser i många olika yrken
  • Det bästa sättet att skydda sig mot hälsovådligt damm är att använda en bra våt- och torrdammsugare eller grovdamsugare
  • STIHL erbjuder flera våt- och torrdammsugare som lämpar sig för olika dammklasser