Tips om bioklippning

Tips om bioklippning

När du bioklipper kan gräsklippet ligga kvar på gräsmattan. För bästa resultat är det viktigt att gräset inte är för långt när det klipps och att det finfördelas jämnt över gräsmattan. Kvävet mineraliseras snabbt och kan tas upp av växterna, med bibehållen effekt! För att bioklippningen skall ge önskad effekt rekommenderas att gräset klipps ca 2 ggr per vecka och över hela säsongen!

 

 

 

Tips om bioklippning

En välväxande gräsmatta producerar cirka 1,5-2 kg klipp per år och kvadratmeter, för en gräsmatta på 1000 m² blir det 1,5 till 2 ton! Att själv hantera allt gräsklippet eller att köra och lämna det på återvinningsstationen är inte alltid ett fungerande alternativ. Därför blir bioklippning allt populärare.

  • Om du bioklipper bör du klippa gräsmattan lite oftare.
  • Använd en STIHL gräsklippare. Den hackar gräsklippet väldigt fint och fördelar det jämnt, utan klumpar.
  • Vid klippning bör gräset klippas ner med ungefär en tredjedel, eller något mindre om det är mycket torrt.
  • Klipp helst gräset när det är torrt. Om gräset är vått bör du köra lite långsammare och inte klippa lika kort för att undvika klumpar.
  • Arbeta alltid på högsta hastighet (full gas) och med välslipade knivar.
  • Kontrollera kåpan ofta och rengör den från eventuella klipprester.
  • Se upp för överlappande klippbanor.
  • Mycket högvuxna gräsmattor bör alltid klippas ner stegvis.
  • Variera klippriktningen. Grässtråna lägger sig inte åt ett håll och det blir svårare att få med alla strån, dessutom fördelas gräsklippet jämnare. Du får en jämnare klippning.
Tips om bioklippning