Uppgifter och fakta

Uppgifter och fakta

STIHL gruppen uppnådde år 2013 en omsättning på 2.814 miljoner euro. Tillväxten var 1,4 procent, med en negativ valutaeffekt på 3,6 procent. Med samma växelkurser som föregående år skulle försäljningstillväxten legat på 5,0 procent.

Översikt över nyckeltalen 2013.

 

Verksamhetsberättelse Vi avlägger räkenskap

Informera dig om vår ekonomiska situation genom att läsa vår senaste årsredovisning.