Utsläppsgränsen för förbränningsmotorer (bensin- och dieselmotorer) i mobila maskiner och verktyg

EU-förordning 2016/1628 Euro V som trädde i kraft i september 2016 fastställer nya utsläppsgränser för förbränningsmotorer (bensin- och dieselmotorer) i mobila maskiner och verktyg. De nya utsläppsgränserna för alla STIHL-produkter träder i kraft den 1 januari 2019.

Om förkortningen "2016/2018" står i typgodkännandenumret på din STIHL-produkt uppfyller den redan de nya utsläppsgränserna enligt Euro V.

Dessutom anges ett CO₂-värde enl. Euro V under kategorin "Produkter" och "Tekniska data" för din produkt.

CO₂-mätningen har utförts på en (huvud-) motor som är representativ för motortypen resp. motorfamiljen i en fast provningscykel med laboratorieförutsättningar. Detta är ingen uttrycklig eller implicit garanti för effekten hos en specifik motor.