Säkerhet

STIHL batteridrivna produkter på bil med flak.

Säkerhetsinformation

Här hittar du information om transport, förvaring och avfallshantering av specialbränslen, transport av STIHL batteripaket, tillståndsdokument för transport av farligt gods avseende STIHL dunkar samt säkerhetsdatablad för våra bränslen, smörjmedel och tillbehörsprodukter.
Läs säkerhetsanvisningarna
STIHL dunkar är lämpliga för transport.

Riktlinjer och standarder

På dessa sidor finns information om EU:s kemikalieförordning och EU:s direktiv om vibrationer (2002/44/EG) gällande vibrationer som påverkar hand-armsystemet. Där hittar du även försäkran om överensstämmelse för din personliga skyddsutrustning och information om de nya utsläppsgränsvärdena enligt EURO V.
Riktlinjer och standarder
Mann vor Holzscheit sitzend auf einem Sägebock.

Viktig information

Vi har sammanställt viktig information och den senaste kundinformationen åt dig. Om du har några frågor om dessa ämnen är du också välkommen att kontakta oss så hjälper vi gärna till med ytterligare rådgivning.
Ta del av kundinformation