Elektrisk handtagsvärme

Värmande komfort

Elektrisk handtagsvärme
På vintern fastnar snö och is på motorsågens handtag och bildar en hal beläggning som kan leda till farliga situationer. Handtagsvärmen ger hög användarsäkerhet också vid kraftig kyla. Båda handtagen hålls snö- och isfria och motorsågen kan hållas i ett stadigt grepp. Du känner igen STIHL motorsågar med elektrisk handtagsvärme på ett "W" i modellbeteckningen.
Elektrisk handtagsvärme 1
Elektrisk handtagsvärme 2