Information om vibrationsdirektivet 2002/44/EC

Information för arbetsgivare

I dokumentet under "Allmän information" nedan finns grundläggande information om EU-direktivet om vibrationer (2002/44/EC) samt användbara tips till arbetsgivare om hur man följer direktivet.

Förenklad metod för klassificering av riskklass

Klassificeringen av riskklass är produktspecifik och beror på det ekvivalenta vibrationsvärdet a hv,eq. STIHL erbjuder på denna sida en förenklad metod som du kan använda för att bedöma om särskilda skyddsåtgärder bör vidtas för den anställde. Denna metod förutsätter att samma verktyg används under en och samma arbetsdag.

Beräkningsverktyg för fastställande av den dagliga vibrationsbelastningenn

För att få fram den tillåtna arbetstiden per arbetsdag, fastställa den dagliga vibrationsbelastningen samt alternativ för enskilda eller flera verktyg som används parallellt erbjuder STIHL på denna sida ett beräkningsverktyg.

Datablad

STIHL maskiner är handverktyg enligt direktivet och för användning av sådana fastställs i direktivet ett gränsvärde för den dagliga vibrationsbelastningen. I följande dokument får du nödvändiga vibrationsdata för STIHL maskiner.