Driv-, smörjmedel och tillbehör

Drivmedel och tillbehör

Med förbrukningsmaterial och tillbehör från STIHL kan du arbeta bekvämt och miljövänligt.

Teaser drivmedel

STIHL Drivmedel

Drivmedel från STIHL med Optimum Systemet

STIHL miljövänliga bränslen och smörjmedel

STIHL drivmedel är näst intill fria från hälsofarliga ämnen som bensol aromater, och svavel.

Kapskivor

En kapmaskins effekt beror till största delen på kapskivans kvalitet. 

Säkerhet Detaljerad information

Under Service hittar du viktig information om hur du använder våra produkter. Här kan du läsa säkerhetsdatablad, förordningar och EU-direktiv.

Anvisningar om säkerhet och miljö
Teaser 2T MotoMix Miljöbensinen STIHL MotoMix – effekt som känns

STIHL MotoMix i närbild