Förgasarvärme

Idealiskt vid låga temperaturer

Förgasarvärme

Oavsett väderlek gör STIHL motorsågar sitt arbete också i extrema temperaturer. Förgasaruppvärmningen (V) med med automatisk temperaturavkänning för på- och avstängning förhindrar nämligen nedisning av förgasaren vid låga temperaturer. Du känner igen STIHL motorsågar med förgasaruppvärmning på ett "V" i modellbeteckningen.

Förgasarvärmen består av ett värmeelement (1) som drivs av ström och en termostat (2). Värmeelementet (1) sitter framför förgasaren. Termostaten (2) sitter - beroende på utförande - på pumpsidans täckplåt på förgasaren eller monterat direkt på värmeelementet.
Strömförsörjningen sker automatiskt genom värmegeneratorn. Så snart förgasarens temperatur går under en kritisk temperatur på + 10 °C kopplar termostaten på värmeelementet. Tack vare uppvärmningen förhindras effektivt isbildning i förgasaren och motorn går störningsfritt.