Fördelarna för människa, maskiner och miljö

Med STIHL Optimum System

Fördelar STIHL Optimum System

STIHL Optimum System. STIHL drivmedel utvecklas, testas och anpassas optimalt till STIHL maskiner. Kemister, ingenjörer och användare arbetar tätt tillsammans för att gemensamt få ut det allra bästa ur både drivmedel och motorer. STIHL maskiner och drivmedel genomgår tuffa och omfattande kvalitetstester, innan de släpps ut på marknaden. Alla testresultat går direkt tillbaka till vidareutvecklingen. STIHL förbättrar produkterna ända till de når den optimala kvaliteten - på kemisk basis, mekaniskt och praktiskt -för ett enastående resultat för människa, maskiner och miljö. 

Effekt som känns

Från noll till hundra: STIHL MotoMix speciella formel får STIHL motorer att gå för högvarv.

 • Mycket bra startegenskaper
 • Optimal acceleration: snabbt och kraftfullt över hela varvtalsområdet
 • Felfri gång: också vid plötsliga gasväxlingar

Optimalt skydd för maskiner

Det är blandningen som gör det: STIHL MotoMix, färdigblandad med premium motorolja STIHL HP Ultra, som ger ett perfekt motorskydd över lång tid.

 • Bästa motorsmörjningen: tack vare högkvalitativa syntetisk oljor
 • Överlägsen renhet: en näst intill avlagringsfri förbränning
 • Mycket bra för motorn: maximal kompabilitet med alla material och komponenter i STIHL maskiner.

Enkelt att arbeta med

Med människan i fokus: Vare sig det handlar om att fylla på tanken eller motorns gång – med STIHL drivmedel som specialbensinen STIHL MotoMix är du optimalt utrustad.

 • Säker att använda: avgaserna är praktisk taget fria från substanser som olefiner och aromater (t.ex. bensol)
 • Ren förbränning: tack vare mycket rena råmaterial
 • Praktisk användning: färdigblandat bränsle som vid rätt lagring håller upp till
  5 år.*

* I godkända behållare med lufttät förslutning. Lufttemperatur max. 20°C, samt torrt och mörkt.

Värde som gynnar miljön

Rent arbete: STIHL drivmedel är mycket effektstarka samtidigt som de bevisligen är skonsamma mot vårt klimat och grundvatten.

 • Reducerade utsläpp: lägre CO2 utsläpp tack vare mycket rena råmaterial.
 • Biologiskt nedbrytbar: STIHL HP Ultra bryts ner till mer än 80 procent inom 21 dagar
 • Låg belastning på miljön: till exempel STIHL HP Ultra som ligger i den bästa miljöklassen
Teaser 2T MotoMix Miljöbensinen STIHL MotoMix – effekt som känns

STIHL MotoMix i närbild