Miljövänliga bränslen och smörjmedel

STIHL miljövänliga bränslen och smörjmedel

STIHL drivmedel är näst intill fria från hälsofarliga ämnen som bensol aromater, och svavel. Detta gör att mängden skadliga ämnen i maskinernas avgaserna minskar betydligt.

Motorolja av hög kvalitet kan användas till alla gräsklippare, åkgräsklippare och kompostkvarnar med bensinmotorer.

Om du har ytterligare frågor om STIHL driv- och smörjmedel kan du kontakta din Servande Fackhandlare.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar av teknik och sortiment. Fråga din Servande Fackhandlare.