Snabbkedjespänning

Verktygslös, användarvänlig

Snabbkedjespänning

STIHL snabbkedjespänning gör det mycket enkelt att spänna kedjan. Kedjan kan snabbt och utan ansträngning spännas utan verktyg via ett enkelt vred. Lossa bara kopplingskåpan, spänn kedjan och spänn fast kåpan igen. Redan klart för start. Du känner igen STIHL motorsågar med snabbkedjespänning på ett "B" i modellbeteckningen.

Tydliga fördelar

  • Utan verktyg: Det behövs inget extra verktyg för att byta kedja och svärd.
  • Snabbt och enkelt: Med kedjesnabbspänningen blir det okomplicerat att ställa in rätt kedjespänning och fixera svärdet.
  • Enkelt underhåll: Det går lätt att sköta skärutrustningen.

Så fungerar det

Fäll upp locket och skruva upp kedjedrevskåpan.
Kedjan lossas genom att du vrider på justerdrevet åt vänster och spänns genom att man vrider vredet åt höger.
När kedjan är riktigt spänd, skruva åt kedjedrevskåpan och fäll ner locket.