STIHL BioPlus sågkedjeolja

BioPlus sågkedjeolja

Snäll mot miljön, bra smörjförmåga – det är STIHL BioPlus sågkedjeolja. En mycket miljövänlig olja som inte kompromissar när det gäller smörjning och vidhäftning. STIHL BioPlus bryts ned fullständigt på kort tid och har fått den tyska miljömärkningen "Blauer Engel" (den blå ängeln) och den europeiska miljömärkningen.

Skyddar också vid hård belastning.

Särskilda vidhäftningssubstanser och verksamma substanser skyddar skärutrustningen mycket bra – också vid kortvarig hög termisk belastning. Rök bildas inte ens vid hög belastning. Den mycket goda viskositeten bibehålls också vid låga temperaturer (ned till -15 °C).

Bra för miljön.

STIHL BioPlus kedjeolja har en otroligt bra oxidationsstabiliteten. Till och med efter en lång tids inaktivitet sker knappt någon förhartsning, och oljan överträffar med råge kraven och brukbarheten enligt kriterierna i miljömärkningen Blauer Engel. Den är biologiskt nedbrytbar och klassas som ej vattenfarlig, och kan därför utan problem också användas i vattenskydds och ekologiskt känsliga områden.

Uthärdar allt.

STIHL BioPlus sågkedjeolja fungerar utmärkt tillsammans med material som lättmetallegeringar, plast, lacker och elastomerer.