STIHL diamantkapskivor

För betong, asfalt och natursten

STIHL Diamantkapskivor

Diamantkapskivor är det bästa alternativet för krävande kapning i betong, asfalt och natursten. Den höga kvaliteten på STIHL diamantskivor säkerställs genom ett noggrant val av material, moderna tillverkningsmetoder samt stränga kvalitetskontroller. De övertygar med en rad avgörande fördelar:

  • högre temperaturtålighet
  • hög skärkapacitet
  • längre livslängd
  • mycket ekonomiska

 

Alla beståndsdelar perfekt avstämda mot varandra

Segmentavstämningen av skivorna garanterar optimal kapeffekt. Bindningsmaterial, diamantkornkvalitet och diamantkoncentration är specialanpassade för sitt ändamål, vilket resulterar i låg kraftåtgång och lång livslängd.

Skivornas konstruktion

Skivorna är utformade för att tåla maximal värmebelastning. Också vid extrema förhållanden får du ett exakt, skär, utan att skivan tappar i stabilitet. Speciellt vid våtkapning blir det en märkbart högre kapeffekt och kortare arbetstid. Med valet av segmentmellanrum speciellt för betong- och asfaltskivor underlättas både kylningen och bortförseln av kapdamm.

Förslipning på fabriken av alla segment

Förslipning på fabriken har två avgörande fördelar. För det första får du full kapeffekt redan vid första användningstillfället - det behövs ingen inkörning. För det andra optimeras kapeffekt, körhastighet och livslängd.

STIHL diamantskivor finns i fyra effektklasser 5, 10, 60 och 80.