STIHL Easy2Start

Bekvämt redan från början

STIHL Easy2Start

Aldrig har det varit så lätt att starta. Med innovativa STIHL Easy2Start startar du din STIHL maskin utan att det krävs mycket kraft samtidigt som det är enkelt och okomplicerat. En extra fjäder mellan vevaxeln och startlinans hjul är hemligheten bakom. Du känner igen STIHL maskiner med STIHL Easy2Start på ett "E" i modellbeteckningen.

Tydliga fördelar

  • Låg kraftanvändning: Krafttopparna vid start av motorn minskar betydligt.
  • Lugnt, jämnt drag i starthandtaget: Enstaka krafttoppar som orsakas av kompressionen märks inte i starthandtaget.
  • Långsammare starthastighet: Den hastighet som krävs vid drag i startlinan har minskats betydligt.
  • Pålitligare start: Oberoende av om du drar ryckigt eller långsamt i startlinan, startar motorn problemfritt och pålitligt.

Så fungerar det

Ett jämnt drag med två fingrar räcker: I jämförelse med konventionella startanordningar behövs det inte bara mindre kraft vid startdraget i startlinan, utan också lägre hastighet, du kan dra hela två tredjedelar långsammare. En fjäder spänns upp av draget i startlinan. Krafttoppar som kan uppstå av ryckiga rörelser tas helt bort. Fjädern avger automatiskt den lagrade energin till vevaxeln, sätter den i rörelse och ser till att motorn startar.
Mellan linhjul och vevaxel finns ett fjäderhus med fjäder samt två medbringare. Kraften från draget i startlinan spänner fjädern mot kompressionskraften. Om energin från den förspända fjädern är större än kompressionskraften vrids vevaxeln runt och motorn startar.

Ytterligare information

Med ett konventionellt startsystem måste du göra ryckiga, snabba rörelser, men med STIHL Easy2Start räcker det med ett lugnt, jämnt drag i startlinan. Resten tar Easy2Start systemet hand om.