STIHL fiberförstärkta kapskivor

För stål, asfalt och sten

STIHL Fiberförstärkta kapskivor
STIHL fiberförstärkta kapskivor har tagits fram för att optimera arbetet med din kapmaskin. De spänner över ett mycket brett användningsområde, som kapning av byggnadsmaterial t.ex. stål, asfalt och sten. Fiberförstärkningen i flera skikt ger en mycket hög stabilitet på skivorna som märks speciellt vid frihandskapning.
Två typer av fiberförstärkta skivor finns för kapning av olika slags material:
 

Stål

Mycket stabil kapskiva, framförallt för byggbranchen eller metallbearbetningsfirmor: Skär byggstål, stålprofiler, armeringsjärn och stålbakar både rent och snabbt. Är fortsatt den skiva som ger ett av de jämnaste och renaste resultaten.

Sten

Lämplig för kapning av alla slags stenmaterial och är en idealisk skiva för olika byggarbeten. Skär utan problem i alla stenmaterial samt aluminium och andra icke järnhaltiga metaller.