STIHL högeffektväxelfett Superlub FS

Växelfett Superlub FS

Detta smörjmedel för de snabbt roterande växlar i röjsågar och trimrar minskar slitaget betydligt och ger ett ökat korrosionsskydd. Viskositeten som har anpassats speciellt till växlarnas behov garanterar att de högkvalitativa fettillsatserna fördelas till alla känsliga ställen över ett brett temperaturområde.

Beteckning högeffektväxelfett:

  • 0781 120 1117 (80 g tub) och
  • 0781 120 1118 (225 g tub)

 

Egenskaper:

 

  • Hög inträngningskapacitet i kombination med god vidhäftningsförmåga (fett når även in till alla ställen också i små, kompakta växlar)
  • Beständigt mot höga temperaturer och skjuvkrafter
  • Oxidationsstabilt

 

Typiska användningsområden:

 

  • Högeffektväxelfettet lämpar sig också för slutna växelhus med kugghjuls- och kuggstångsdrift, snäckväxlar och liknande industriväxlar.
  • Speciellt för växlar i röjsågar och trimrar.
  • Följ rekommendationerna från tillverkaren av växeln.

 

Verkan:

 

  • Minskar slitaget
  • Skyddar mot korrosion