Hållfasthetstest

Innan du tar hand om ogräset, tar vi hand om fysiken.

Hållfasthetstest

Stål är inte lika med stål
På vår utvecklingsavdelning, tycker vi om att öka trycket. Med en tryckkraft på 10 ton på de minsta ytor utsätter vår hydrauliska press olika stålsammansättningar för ett enormt tryck. Det är så vi testar olika legeringars prestationsförmåga. Vi är ständigt på jakt efter den perfekta mixen mellan hårdhet och seghet. Hårda material är ofta spröda vilket får dem att brytas snabbare. Ett segt material bryts inte, men är för mjukt, för att klippa av gräs och ogräs med en varaktig och hög skäreffekt.

Ju längre desto bättre
Den avgörande faktorn för att göra en riktig bedömning är avståndet som tryckpressens spets tillryggalägger. Ju längre avstånd, desto böjligare är materialet. Med detta så kallade kraftförskjutningstest får vi en bild över hur legeringen beter sig och vi kan få fram vilket material som fungerar bäst för våra skärverktyg.