Test av sågkedjor

Innan du filar på din teknik, filar vi på det perfekta sågresultatet.

Test av sågkedjor

Som att skära genom smör
Det är verkligen imponerande att se våra sågrobotar göra processen kort med stockarna i vår testbänk för motorsågar. Här sätts skäreffekten på våra egenutvecklade sågkedjor verkligen på prov under verkliga förhållanden.

Fuktigt trä – ett absolut måste
Verkliga förhållanden innebär, framförallt att träet fuktas av ett speciellt sprinklersystem innan sågkedjorna testas. Ett nyfällt träd innehåller mycket fukt, som sav och vatten. Trästammarna hålls därför fuktiga för att simulera verkliga sågförhållanden på ett så bra sätt som möjligt.

Sågkedjehastighet möter skäreffekt
Den datorstödda mätprocessen jämför verkliga förhållanden med specifikationerna från vår utvecklingsavdelning. Våra kollegor är speciellt intresserade av skäreffekten i träet och sågkedjehastigheten i testbänken. Vi kan vara säkra på en sak: Dessa tester levererar värde som vilken ingenjör som helst hade varit stolt över. Slutligen är det ju du som drar nytta av denna expertis på daglig basis.