Bullermätning

Innan du gläds åt hur rent det blir njuter vi av den tysta driften.

Bullermätning

I kraften vilar lugnet
När du kommer in i bullermätningsrummet i STIHLs fabrik 2, tappar du verkligen andan. Det tysta rummet får en formligen att tappa hakan. Det är en upplevelse i sig själv, men det finns en mycket bra anledning till den absoluta tystnaden. Det är här som våra ljudutvecklingsingenjörer mäter bullernivån på våra maskiner. Ett helt batteri med mikrofoner placerade över hela rummet mäter upp ljudnivån.

Fokus på människa och miljö
De här mätningarna är vårt bidrag för att reducera bullret från våra maskiner och dess inverkan på grannar och omvärlden. Vi mäter ljudtrycksnivån i höjd med användarens öra. Då får vi svar på om ett hörselskydd krävs för att köra maskinen eller inte. Ljudeffektnivån finns dokumenterad på maskinen. Detta värde är standard bullervärdet i den omedelbara omgivningen. Du hittar märkningen på alla våra maskiner, vilket gör att du kan välja maskin ur ett brett produktsortiment baserat på ljudkriterier.