Flödessimulering

Den perfekta kombinationen för dig, den perfekta smörjningen från oss.

Flödessimulering

Vi lyfter på locket
Har du någon gång undrat hur en motor ser ut på insidan? Det har du säkert redan sett antingen i skolan, på TV eller på Internet. Men hur ser en motor ut på insidan när den arbetar, under förbränningen? Hur ser det ut när bränsleblandningen strömmar in i motorn. Våra konstruktionsingenjörer arbetar tätt tillsammans med våra flödesberäkningsingenjörer för att svara på frågan, för att optimera vår motorteknologi.

Minska slitaget
Det finns en tumregel när det kommer till motoreffekt: friktion skapar slitage och slitage leder till försämrad prestanda och sänker motorns livslängd. När det handlar om processer inne i en motor, så är allt som skapar friktion våra motorers naturliga fiende. Vi gör flödessimuleringar för att säkerställa att motorrummet i en STIHL maskin smörjs optimalt och att friktioner hålls på en lägstanivå. Simuleringen gör det också möjligt för våra ingenjörer att se hur bränsleblandningen fördelas mellan olika delar i motorn och hur den uppför sig.

Matematik i praktiken
Våra ingenjörer använder sig av en 3D modell av våra motorer från konstruktionen. Sedan återstår en ganska komplicerad, matematisk och fysisk formel, för att beräkna hur flödet går mellan de olika delarna i motorn. Våra konstruktörer och flödesberäknare arbetar sedan tillsammans för att optimera samtliga delar i motorn för att säkerställ att smörjningen alltid kommer dit där den behövs. Trots allt, bara en perfekt smord motor gör att du kan få nytta av din STIHL maskin under många långa år.