Viskositetstester

Innan det går som smort för dig går vi in i vårt laboratorium.

Viskositetstester

Det som driver oss: Forskning
Även om du inte ser det vid första anblicken, din STIHL maskin är resultatet av mycket expertkunskap och en stor mängd forskning. Det gäller inte bara själva maskinen, utan också STIHLs bränsle, oljor och smörjmedel. Vi utvecklar merparten själva, för att sedan också testa dem noggrant. Varför gör vi då detta? För att vi vet att våra motorer bara presterar optimalt om de går på högkvalitativt bränsle, olja och smörjmedel.

Kvalitetsprodukter svarar på frågor från verkligheten
Vår utvecklingsavdelning fokuserar på frågor som: Hur mycket rester lämnar vårt bränsle under förbränningen? Hur går maskinen från kallstart? Hur biologiskt nedbrytbara är produkterna? Hur är oljans viskositet vid olika temperaturer? Svaren på frågorna och ger den optimala sammansättningen. För att göra detta, har vi våra egna laboratorier där våra specialister gör sin forskning, utveckling och sina tester. Vi är stolta över att vi kan ge dig all denna expertis från ett och samma ställe – i den välkända STIHL kvaliteten.