Materialtester

Innan du lägger yxan mot trädet lägger vi den under mikroskopet.

Materialtester

Mikroskopiska strukturer – stora upptäckter
En helt ny värld öppnar sig för våra materialingenjörer när de lägger stålet under sina scannings elektronmikroskop. Materialets yta, som STIHL använder i flera olika legeringar, är förvillande likt ett bergsmassiv eller något annat imponerande landskap. De svarta och vita bilderna, som vid en första anblick ser väldigt abstrakta ut, förser ingenjörerna med en mängd information. Och bilden kan förstoras upp med en faktor på hela 10 000.

För ett tränat öga
Här kan vi t.ex. se orsaken till ett brott, eftersom brottytorna får olika utseende om det har orsakats av ett misstag i värmebehandlingen eller svagheter i materialet. Genom att använda mikrografer från olika metaller och legeringar, kan vi identifiera enskilda kristaller typiska för legeringar. Vi ökar vår kunskap och expertis om material, deras egenskaper och hur de fungerar, vilket leder till att vi kan välja det optimala materialet tillsammans med våra leverantörer.