Tips vid hantering av batterier

Tips vid hantering av batterier

Korrekt hantering av batteriet är en förutsättning för en lång batteritid. Här kan du hitta många användbara tips:

Allmänna tips

  • Skydda ditt batteri från väta, fukt, hetta, eld och direkt solljus.
  • Använd bara batteriet vid temperaturer som ligger mellan -10° C och +50° C.
  • Skydda batteriet från otillåten användning (t.ex. av barn)
  • För att förhindra att maskinen startas oavsiktligt efter arbetets slut ta alltid ur batteriet ur maskinen.
  • Ladda bara batteriet i en STIHL laddare och dra ur kontakten till laddaren efter att laddningen är klar.
  • Lagra batteriet i säkra, slutna och torra utrymmen.
  • För att optimera batteriets livslängd och för minimal självurladdning lagra batteriet vid en temperatur mellan +10 och +20 °C. En mycket bra lagringsplats är källare. Där är det i regel varken för varmt eller kallt.
  • Om du ska lagra batteriet över vintern är det allra bäst om det har en ca. 30 % laddning. Ladda sedan inte batteriet förrän precis innan det ska användas första gången nästa säsong.
  • Om du har ett reservbatteri bör du inte lagra det helt oanvänt, utan växla hela tiden mellan batterierna.
  • Öppna aldrig ditt batteri och använd aldrig ett defekt eller deformerat batteri. Om batteriet är defekt skall det ersättas. Vänd dig till din Servande Fackhandlare.

Ladda STIHL batterier på rätt sätt – funktionsprincip