Verktygslöst tanklock

Rent och bekvämt

Verktygslöst tanklock

Speciallocken för bränsle- och oljetank, som STIHL har patent på, går snabbt att öppna och stänga, utan att använda några verktyg. Tankarna fylls enkelt på tack vare de stora öppningarna.