Direkt produktval: Motorolja och sågkedjeolja
Motorolja och sågkedjeolja

Motorolja och sågkedjeolja

För bästa smörjning

På din motorsåg måste både motor, svärd, kedja, växel m.m. smörjas för att kunna fungera. Hög smörjförmåga och renlighet är de viktigaste egenskaperna när vi utvecklar en motorolja och när det gäller sågkedjeolja är vidhäftningsegenskaperna också en viktig del. Naturligtvis är miljöpåverkan och hälsopåverkan otroligt viktigt för oss. Temperaturegenskaper är en annan faktor runt våra breddgrader och då speciellt oljans egenskaper vid låga temperaturer. Vår olja har genomgått omfattande tester för långa driftstider innan den kommer ut på marknaden.

Modell Pris
2-taktsolja HP Super från 45,00*
2-taktsolja HP Ultra från 45,00*
BioPlus vegetabilisk sågkedjeolja från 130,00*
Motorolja SAE 30 75,00*
SynthPlus sågkedjeolja från 95,00*

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.