Direkt produktval: Tillbehör till lövblås och lövsug

Munstycke, runt, rakt till BR 350

Runt, rakt munstycke till BR 350: Enkel användning och grundlig ytrengöring med ryggburen lövblås

Allmänt

Enkelt arbete med rakt munstycke. Passar till BR 350.

128,81*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.