Cookiepolicy

Vi vill informera dig om hur vi använder cookies, pixlar and liknande tekniker (tillsammans "cookies") i denna Cookiepolicy. Dessa används på vår webbplats för att möjliggöra för dig att använda webbplatsen, för att vi ska kunna erbjuda dig vissa funktioner på webbplatsen, för att förbättra användarvänligheten och för att vi ska kunna genomföra vissa analyser.

I denna Cookiepolicy informerar vi dig även om de valmöjligheter för inställningar av cookies som du har angående cookies på vår webbplats. Du kan konfigurera inställningarna för cookies i vårt Inställningscenter för integritet, som du får tillgång till genom att klicka på knappen nedan:

DENNA COOKIEPOLICYS OMFATTNING

I denna Cookiepolicy informerar vi dig om användningen av cookies på denna webbplats och behandlingen av dina personuppgifter som samlas in av oss i samband med att du besöker och använder vår webbplats. 

För att hjälpa dig att snabbt hitta den information som är relevant för dig har vi delat upp  denna Cookiepolicy i separata avsnitt:

1 PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH DATASKYDDSOMBUD

1.1 Personuppgiftsansvarig

Den som är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddslagstiftning ska bestämma ändamålen med och medlen för behandlingen av dina personuppgifter och säkerställa efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen. Där två eller fler personuppgiftsansvariga gemensamt bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen är dessa personuppgiftsansvariga gemensamt ansvariga för behandlingen, så kallade gemensamt personuppgiftsansvariga. 

Den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter genom cookies på denna webbplats är:

    Andreas Stihl Norden AB, Glimmervägen 6, 443 61 Stenkullen
    Postadress: Glimmervägen 6, 443 61 Stenkullen
    E-postadress: support@stihl.se
    Organisationsnummer: 556283-6147

("vi", "oss").

Om du vill ha ytterligare information, är du välkommen att kontakta oss när som helst via kontaktuppgifterna ovan.

2 ALLMÄN INFORMATION OM COOKIES

Cookies är små textfiler som vi lagrar på din enhet och som innehåller data som personliga sidinställningar (t.ex. språk, skärmupplösning) och inloggningsuppgifter. Vi skiljer mellan strikt nödvändiga cookies, (valfria) statistikcookies, (valfria) marknadsföringscookies och (valfria) profileringscookies. För en mer detaljerad beskrivning av användningen av dessa cookies, se avsnitt 2.1. De cookies som används lagras under olika tidsperioder, så vi skiljer också mellan permanenta cookies och sessionscookies (se avsnitt 2.2). 

Förutom oss (som den "första parten") kan även andra parter ("tredje parter") behandla personuppgifter från dig med hjälp av sina egna cookies. För mer information om sådana tredje parter, se avsnittet "Cookies från första/tredje part" (se avsnitt 2.3).

2.1 Kategorier av cookies

Strikt nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Utan dessa cookies kan webbplatsen inte användas.

Statistikcookies

Dessa cookies används för att förbättra användarvänligheten på vår webbplats, och därmed användarupplevelsen, genom att analysera ditt beteende. Till exempel samlar dessa cookies in information om hur du använder vår webbplats, antalet besök du gör, den genomsnittliga tid du tillbringar där och de sidor du tittar på. Statistikcookies hjälper oss till exempel att avgöra vilka delar av vårt erbjudande  online som används mest och att vidareutveckla vår webbplats baserat på dina behov. Vi använder också statistikcookies för att spåra och analysera användarnas beteende på vår webbplats ("användarspårning").

Marknadsföringscookies

Dessa cookies används för att erbjuda dig relevant innehåll som är anpassat efter dina intressen. De används också för att hantera reklam och för att mäta effektiviteten av reklamkampanjer. Dessa cookies registrerar om du har besökt en webbplats eller inte och vilket innehåll du har använt där. Detta baseras på den unika identifieringen av din webbläsare och din enhet. Informationen kan delas med tredje parter, t.ex. annonsörer, och användas av dem för deras egna ändamål, så att relevant marknadsföring kan visas för dig även på andra webbplatser. Dessa cookies är ofta kopplade till tredje parts webbplatsfunktioner.

2.2 Lagringstid för cookies (permanenta cookies och sessionscookies)

Cookies kan lagras på din enhet under en längre tid eller tillfälligt.

Så kallade permanenta cookies lagras på din enhet under en bestämd tidsperiod tills cookien löper ut (eller tills du raderar den i förväg). Detta sparar till exempel språkinställningar, så att du inte behöver konfigurera dem igen på vår webbplats.

En sessionscookie lagrar tillfälligt ett sessions-ID medan du är aktiv på vår webbplats. Detta förhindrar att du behöver logga in igen, till exempel om du byter sida på vår webbplats. Sessionscookies raderas när du lämnar webbplatsen eller upphör att vara giltiga när din session löper ut, det vill säga när du lämnar webbplatsen eller stänger din webbläsare.

2.3 Första/tredje partscookies

En förstapartscookie är en cookie som placeras av oss som personuppgiftsansvarig eller av våra personuppgiftsbiträden. Andreas Stihl Norden AB behandlar de uppgifter som samlas in av förstapartscookies för sina egna ändamål, oavsett om vi själva har programmerat cookien eller använder en annan leverantörs cookie.

En tredjepartscookie är en cookie som inte placeras av den webbplats du för närvarande besöker, utan av en tredje part. Denna tredje part kan till exempel vara en av våra tjänsteleverantörer, såsom ett annonsnätverk. Tredjepartscookies härrör från olika tredjepartsdomäner som kan använda cookies flexibelt för att spåra användarbeteende på vår webbplats och på tredjeparters webbplatser utanför tredjepartsleverantörens erbjudande (särskilt för användarspecifik reklam). När du besöker en webbplats där annonsnätverket placerar annonser, kan annonserna på denna webbplats lagra en tredjepartscookie på din enhet. Även om vi tillåter tredje parter att få tillgång till vår webbplats för att installera dessa cookies på användarnas enheter, har vi ingen kontroll över den tidsperiod under vilken dessa tredjepartscookies lagras på deras enheter. De uppgifter som samlas in från cookien behandlas av den tredje parten för sina egna ändamål och under sin egen kontroll i enlighet med relevant integritetspolicy och cookiepolicy eller under gemensamt personuppgiftsansvar med oss. Detta inkluderar även tredjepartscookies från tredjeparts sociala nätverk som gör det möjligt att dela information med respektive socialt nätverk.

3 HANTERING AV COOKIES

3.1 Dina webbläsarinställningar

De flesta webbläsare är som standard inställda på att acceptera cookies. Utöver dina rättigheter som registrerad i samband med behandling av personuppgifter genom cookies (se avsnitt 5 i Integritetspolicyn) kan du när som helst invända mot användningen av cookies med framtida verkan genom att ställa in din webbläsare så att den inte accepterar några cookies eller endast vissa cookies, eller att du blir underrättad när cookies skickas. Detta kan leda till att du inte kan använda alla funktioner på våra webbsidor fullt ut.

I princip är det också möjligt att besöka vår webbplats utan valfria cookies, men att använda den utan valfria cookies kan förändra webbplatsens funktion eller tillgänglighet. Om du vill använda alla funktioner på våra webbsidor fullt ut rekommenderar vi att du accepterar alla cookies.

Vänligen observera att ditt val endast påverkar den webbläsare som du använde när du gjorde valet. Om du använder olika enheter eller olika webbläsare på en enhet behöver du vanligtvis göra om ditt cookieval. Under vissa omständigheter kan inställningarna återställas till standardinställningarna efter uppdateringar eller om du tar bort cookies från din webbläsare, så att du måste konfigurera om dem.

3.2 Ditt val i vårt Inställningscenter för integritet

Om du tillåter cookies i din webbläsares inställningar kommer vi att visa dig en cookie-banner på vår webbplats. Det tillåter dig att du hantera dina cookie-inställningar, t.ex. att aktivera eller inaktivera valfria cookies. Valfria cookies placeras endast om du ger ditt samtycke till respektive kategori av cookie. Observera att strikt nödvändiga cookies inte kräver ditt samtycke och alltid placeras om du tillåter cookies i dina webbläsarinställningar.

Du kan när som helst, med framtida verkan, återkalla ditt samtycke i vårt Inställningscenter för integritet och ändra de kategorier av cookies som du har valt. För detta ändamål, vänligen använd länkarna "cookie-inställningarna" i början av denna text.

4 COOKIES SOM ANVÄNDS PÅ DENNA WEBBPLATS 

Följande tabeller ger en överblick av de cookies som vi använder. 

5 INTEGRITETSPOLICY

För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, inklusive personuppgifter som samlas in via cookies och hur du kan utöva dina rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter, vänligen se vår Integritespolicy