Direkt produktval: Sågkedjor

.404" RMHS Rapid Micro Harvester kedja

Allmänt

Mycket stark och robust harvesterkedja för maskinell avverkning. Reducerade spänningar i kedjan tack vare specialformade skärdjupsbegränsare, samtliga kedjans delar är förstärkat och asymetriskt formade glidytor på tandfot och förbindningslänkar, vilket leder till låg sprickbildning, låg förslitning och mycket lång livslängd. Kedjan får inte användas för handburna motorsågar.

2.818,00*

Utförande

Pris

Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.

Tekniska data

.404

Tekniska data

Tekniska data Value
Delning sågkedja 10,26mm/.404"
Drivlänkstjocklek 2,0mm/.080"

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.