Direkt produktval: Sågkedjor

.404" RCX Rapid Chipper klyvkedja

Allmänt

Specialkedja Rapid Chipper, eller sk klyvkedja, för t.ex. stora motorsågar och mobila sågverk. Bra till längssnitt. En halvmejseltandad kedja med hög skäreffekt, låga vibrationer och mjuk sågning

9.365,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.

Tekniska data

.404

Tekniska data

Tekniska data Värde
Svärdslängd 1(*) nicht relevant
Antal drivlänkar 1.480 Tg
Delning sågkedja 10,26mm/.404"
Drivlänkstjocklek 1,6mm/.063"
Filar 5,5mm / 7/32"

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.