Direkt produktval: Sågkedjor

.404" RCX Rapid Chipper klyvkedja

.404" RCX Rapid - Specialkedja Rapid Chipper

Allmänt

Specialkedja Rapid Chipper, eller sk klyvkedja, för t.ex. stora motorsågar och mobila sågverk. Bra till längssnitt. En halvmejseltandad kedja med hög skäreffekt, låga vibrationer och mjuk sågning

9.750,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.

Tekniska data

Tekniska data

Tekniska data Värde
Kedjedelning 10,26mm/.404"
Drivlänkstjocklek 1,6mm/.063"
Skenlängd nicht relevant
Antal drivlänkar 1.480 Tg

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.