Direkt produktval: Tillbehör robotgräsklippare

iMOW Installationskit 1

Install KIT 1 iMOW®: För avgränsning av klippytan

Allmänt

Med installationskit STIHL iMOW® Install KIT 1 kan du själv avgränsa små till medelstora gräsytor för att din STIHL iMOW® robotgräsklippare skall klippa inom önskat arbetsområde. Begränsningsslingan läggs längs med ytterkanten av gräsytan och fixeras med de medföljande fästpinnarna. Rätt avstånd till kant, när du lägger ut slingan, hittar du i bruksanvisningen till din STIHL iMOW® robotgräsklippare.

STIHL Install KIT 1 iMOW® innehåler en rulle med 150 m STIHL ARB 151 begränsningsslinga (Ø 3,4 mm) för avgränsning av klippytan, 250 fästpinnar STIHL AFN 075 för förankring av slingan och 3 skarvkopplingar STIHL ADV 010 för att sammanfoga slingsegment samt kabelmarkeringar. Med ett kit och din STIHL iMOW® robotgräsklippare kan du själv göra installationen.

Naturligtvis kan du låta göra förberedelser och installation av din iMOW® robotgräsklippare av din närmaste  STIHL fackhandlare.

1.935,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.