Direkt produktval: Tillbehör till handsprutor och sprutaggregat

Tryckventiler 2,0 bar, blå, till SG 31, SG 51

Tryckventiler 2,0 bar, blå, till SG 31, SG 51

Allmänt

Håller önskat tryck (beroende på utförande) konstant med en avvikelse på ± 10 %. Genom det konstanta trycket reduceras förändringar i doseringen och ger ett optimalt arbetsresultat. Passar till SG 31 och SG 51.

515,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.