Direkt produktval: Barkspade, vedkil, fällkilar, brytjärn, timmersax och lyftkrok

Timmersax FP 20

Trimmersax FP 20: Verktyg för flyttning av timmer

Allmänt

20 cm öppning. Används till att flytta trä. Utrustad med vinklat komforthandtag och härdade spetsar.

505,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.