Effekt som känns

Miljöbensin STIHL 2T MotoMix

STIHL 2T MotoMix

STIHL 2T MotoMix är ett färdigblandat drivmedel, perfekt anpassat till alla STIHL motorer. Den speciella formeln och permiummotoroljan STIHL HP Ultra (1:50) ger maximal motoreffekt samtidigt som du får bästa tänkbara förslitningsskydd. Tillsammans med den enkla hanteringen och ett stort Plus för miljöskyddet möter STIHL MotoMix de tre viktiga aspekterna – människa, maskiner och miljö, optimalt.

Full effekt

Utmärkta startegenskaper, optimal acceleration och felfri gång: STIHL MotoMix ger STIHLs maskiner full effekt över hela vartalsområdet.

 Det innebär i praktiken:

 • Perfekta startegenskaper under alla förhållande
 • Optimal acceleration upp till max. varvtal på mycket kort tid
 • Felfri gång på motorn också vid plötslig gasväxling

Optimalt motorskydd

De allra bästa smörjegenskaperna, en avlagringsfri, ren förbränning och mycket få substanser som kan ha en negativ påverkar på motorn. STIHL MotoMix skyddar motorer över tid.

Det innebär i praktiken:

 • Klibbar inte igen, ingen svällning och skiktar sig inte
 • Inga skärningar p.g.a. avlagringar
 • Ingen misständning och eller tilltäppta ventiler
 • Endast minimal förslitning
 • Maximal motorlivslängd, lite underhåll, låga kostnader

Enkel och bekväm hantering

Reducerad andel skadliga ämnen, färdigblandat bränsle och lång lagringstid: Med STIHL MotoMix arbetar du säkert och bekvämt.

Det innebär i praktiken:

 • Bensinångorna är näst intill fria från substanser som olefiner och aromater (t.ex. bensol)
 • Ren förbränning
 • Inget besvärligt omtappande och enkel hantering: Drivmedlet är redan färdigblandat, klart för användning
 • Hållbarhet upp till 5 år vid rätt lagring*
 • Inga driftsproblem efter längre stillestånd

* i godkända behållare med lutfttät förslutning. Vid en rumstemperatur på max. 20°C, i möjligast torra och mörka utrymmen. 

Bra värde för miljön

Låga CO2 utsläpp och en ren förbränning: STIHL MotoMix skonar bevisligen både klimat och grundvatten.

Det innebär i praktiken:

 • Cirka 20 procent lägre CO-halt i avgaserna
 • Reducering av växthusgaser
 • Blandat med motoroljan STIHL HP Ultra som är biologiskt nedbrytbar (över 80 procent inom 21 dagar)