Välja rätt bensinblandning för trimmern

Din bensindrivna trimmer drivs av en bränsleblandning av bensin och motorolja. Så säkerställer du motorns funktion och livslängd.

En man tankar en STIHL timmer med en bensin-/oljeblandning

Översikt: Bränsleblandning för trimmer

  • Skydda trimmer mot skador med rätt bränsleblandning av bensin och olja 
  • Rekommendation: För STIHL 1:50 tvåtaktsmotorolja ska du använda ett blandningsförhållande på 1:50 
  • När du använder tvåtaktsmotorolja av andra märken ska du vara uppmärksam på TC-klassificeringen 
  • STIHL MotoMix rekommenderas som bränsle för bensindrivna trimrar 

Vår blandningsrekommendation för din trimmer

Det är viktigt att du har rätt blandning för din trimmer. Olämpliga bränsleblandningar eller blandningsförhållanden som avviker från föreskriften kan orsaka allvarliga skador på drivningen, däribland att kolven kärvar, kraftigt slitage osv. För trimrar rekommenderar vi följande blandningsförhållanden:

Med STIHL tvåtaktsmotorolja 1:50

1: 50 = 1 del olja + 50 delar bensin

Med tvåtaktsmotorolja av andra märken med TC-klassificering

Följande blandningsförhållande gäller för andra märken av tvåtaktsmotorolja om den har TC-klassificeringen:

1: 50 = 1 del olja + 50 delar bensin

STIHL tvåtaktsmotorer HP hälls i en mätbägare för att producera en trimmerblandning

Exempelblandning för trimrar

Blandningsförhållanden

För blandningsförhållandet 1: 50 behöver du fem liter bensin och 0,10 liter (100 milliliter) STIHL tvâtaktsolja.

Vilken bensin är lämplig för blandningen?

Använd märkesbensin med ett minsta oktantal på 90 RON – den finns vanligen på bensinstationen.

Ljus behållare med STIHL tvåtaktsmotorer HP Super och orange behållare med trimmerblandning

Vilken motorolja är lämplig för blandningen?

Använd endast TC-klassad tvåtaktsmotorolja av hög kvalitet. Vi rekommenderar STIHL tvåtaktsmotorolja, som är speciellt framtagen för STIHL motorer och därmed möjliggör en lång livslängd för motorn.

Varning! Motoroljor av sämre kvalitet kan skada motor, packningar, ledningar och bränsletank.

Blandningsanvisning: Blanda genom att först fyllapå motorolja och sedan bensin i en behållare som är godkänd för bränsle. Innan du häller bränsleblandningen i trimmertanken ska du blanda den genom att skaka behållaren. Öppna därefter behållaren försiktigt eftersom trycket kan ha byggts upp.

Användarhandböcker för STIHL trimrar

Du kan enkelt ladda ned användarhandboken för din STIHL trimmer här. 

Trimmerblandning från STIHL

Gräs klippt med trimmer, oklippt högt gräs i bakgrunden

Rätt bränsle för en trimmer

I princip kan olämpliga bränslen eller ett bränsle-/oljeblandningsförhållande som avviker från föreskrifterna leda till skador på motorn. Om du vill vara på den säkra sidan när du använder STIHL produkter kan du använda bränslet STIHL MotoMix. Det innehåller ingen etanol, är specialanpassat för motorerna på våra enheter och garanterar hög prestanda och lång livslängd.