Starta en STIHL motorsåg

Vi visar hur du startar din STIHL motorsåg säkert och korrekt. Det finns olika tillvägagångssätt och metoder.

Starta STIHL MS 180 C-BE bensindriven motorsåg på marken

Innan du startar din STIHL motorsåg

Innan du arbetar med din motorsåg måste arbetsplatsen säkras. 

Förbered arbetsplatsen för arbete med motorsågen 

 • Motorsågar producerar giftiga avgaser när motorn är igång. Dessa avgaser kan vara luktfria och osynliga. Arbeta därför endast utomhus eller i tillräckligt ventilerade utrymmen. Slutna utrymmen är ingen en lämplig arbetsmiljö.

 • Kontrollera underlaget på arbetsplatsen. Varning! Det finns risk för halka på hala, blöta, snöiga, isiga backar, i ojämn terräng eller på nyligen avbarkat trä (bark).

 • Håll andra personer, framför allt barn, borta från arbetsplatsen.
 Man i skyddskläder bär en STIHL MS 261 bensindriven motorsåg med kedjeskydd

När du har tankat din STIHL motorsåg ska du tänka på följande:

 • Håll alltid ett avstånd på 3 meter från tankstället.

 • Kontrollera om det finns eventuella hinder på arbetsplatsen och av vilken typ de är. Håll alltid en utrymningsväg fri i händelse av en nödsituation. Hala, ojämna eller isiga ytor kan vara farliga och bör därför undvikas.
   
 • Se också till att det inte finns andra personer i omedelbar närhet. Men arbeta aldrig ensam och se till att andra personer – som kan hjälpa till i en nödsituation – alltid finns inom ropavstånd.
Skogsarbetare med skyddsutrustning är på väg att starta en STIHL MS 462 C bensindriven motorsåg i barrskog

Starta motorsågen – steg för steg-förklaring

Arbetsplatsen är säkrad och kontrollerad. Då kan du sätta igång med sågen. Beakta säkerhetsanvisningarna i användarhandboken för vart och ett av de följande stegen. Den första anvisningen gäller för att starta en motorsåg utan M-Tronic. För enheter med M-Tronic följer du den andra anvisningen.

I följande instruktion beskrivs en marstart. Du kan även starta motorsågen mellan knäna eller låren om du inte kan starta den på marken på grund av täta buskage eller snö. Vid start mellan knäna eller låren krävs inte vissa steg, som att stabilisera motorsågen på marken.

Starta en motorsåg utan M-Tronic

STIHL bensinmotorsåg MS 261 C-M med svärd Light 04 startas

Starta en motorsåg med M-Tronic

Starthandtag på STIHL MS 261 C-M bensindriven motorsåg med M-Tronic och ElastoStart

Enklare start med STIHL ErgoStart och STIHL ElastoStart

Utöver M-Tronic-systemet som beskrivs ovan, erbjuder vi andra funktioner som förenklar startprocessen för din motoriserade enhet: STIHL ErgoStart minskar avsevärt den kraftansträngning som krävs vid start och det speciella starthandtaget STIHL ElastoStart möjliggör en jämn startprocess utan ryckiga krafttoppar.

ANMÄRKNING

Våra instruktioner ska endast ses som ett komplement till användarhandboken för din STIHL motorsåg. Videorna hänvisar endast till en motorsåg som exempel. Andra typer av motorsågar kan ha andra kontroller. Bekanta dig först med din motorsåg innan du använder den, läs användarhandboken noggrant och fråga gärna din auktoriserade återförsäljare om du är osäker på någonting.

Sammanfattning: Starta en STIHL motorsåg

 • Det finns två sätt att starta din STIHL motorsåg på ett säkert sätt: Markstart och knästart.
 • På modeller med M-Tronic faller vissa steg i startprocessen bort utan denna funktion, till exempel den andra aktiveringen av startlinan.
 • Börja arbeta med motorsågen först efter att startprocessen har slutförts. Vid markstart ska du inte lyfta motorsågen från marken förrän den har startat.