Återkallelse handskar

STIHL återkallar nedanstående handskar

Handskar STIHL DYNAMIC Vent

Handskar STIHL ADVANCE Ergo MS

STIHL barnhandskar CARVER Kids

STIHL barnhandskar Kids/
STIHL DYNAMIC Vent Kids

På STIHL har vi upptäckt att det kan finnas tveksamheter huruvida angivna handskar uppfyller de lagstadgade gränsvärden avseende polycykliska aromatiska kolväten (PAH).

Alltför hög koncentration av PAH anses skadligt för hälsan och det kan inte uteslutas att användning av handskar som potentiellt ligger över gränsvärdena kan medföra risk för användaren.

Som ansvarstagande tillverkare har STIHL beslutat att återkalla nämnda handskar och att återbetala motsvarande inköpspriset.

 

Har du köpt en eller flera av dessa handskar från din lokala återförsäljare?

Returnera handskarna till din STIHL återförsäljare. Du kommer att få inköpspriset återbetalat även om du inte skulle ha kvittot kvar.

 

Vi ber om din förståelse för denna säkerhetsåtgärd och ber dig att vidta denna åtgärd för din egen hälsas skull.

 

Länk till STIHL återförsäljare