Varning för icke konforma motorsågar

I en allt högre utsträckning säljs "icke konforma maskiner" genom olika affärskanaler. Här är "icke konform" liktydigt med att dessa maskiner inte uppfyller satta lagkrav, speciellt vad gäller säkerhets- och avgasföreskrifterna som skall skydda både dig som användare och vår miljö.

Vid DPLF (Tyska provnings- och certifieringsverket för land- och skogsteknik), en välrenommerad och neutral provningsanstalt, gick olika motorsågstyper igenom alla de tester, som en sådan maskin skall klara för att få säljas på den Europeiska marknaden. De testade maskinerna uppfyllde inte lagkraven enligt de harmoniserade säkerhets- och miljöstandarderna. Det leder naturligtvis till starkt höjda skaderisker för användare och tredje person, och dessutom till en högre belastning både på hälsa och miljö med kraftigt, otillåtet höjda emissionsvärde. Emissionerna uppmättes till och med till värde som ligger flera gånger över, enligt lagen, satta gränsvärden. Med etta resultat skall dessa maskiner släppas ut och säljas på den europeiska marknaden – maskiner som redan är ute på marknaden utgör en allvarlig risk.

I en direkt jämförelse i tre utvalda tester, genomförda med en original STIHL MS 440 och ett icke konformt motorhus KW 6500, ser man mycket tydligt de allvarliga bristerna. Motorhuset KW 6500 utgör inte bara en risk för användaren, utan lurar också kunden att tro att det är en originalprodukt från STIHL med STIHLs typiska färgsättning och gör därmed intrång på färgmärkningen orange/ljusgrå.