Varning för flerdelade verktyg för röjsågar och trimmers

Flerdelade skärverktyg får inte under några omständigheter användas på en STIHL röjsåg eller trimmer. Vid användning av ett sådant verktyg finns det en överhängande risk att metalldelar lossnar vid t.ex. slitage. Dessa kan skjutas ut i sådan hastighet att det kan vara förenat med livsfara eller leda till allvarliga skador om man träffas.

Europeiska kommissionen antog den 19 januari 2012 ett beslut som förbjuder marknadsföring och försäljning av ovannämnda verktyg för röjsågar och trimmers i alla EU-medlemsstater.

Enstaka metallverktyg kan dock användas på STIHL röjsågar och trimmers, så länge som de är godkända av STIHL. I detta fall rekommenderar STIHL att du använder originalverktyg för respektive STIHL maskin. Dessa är anpassade till de särskilda krav som respektive röjsåg eller trimmer har.