Högerhandsbroms QuickStop Super

Bromssystemet för ökad säkerhet

QuickStop Super

STIHL har som enda motorsågstillverkare det extra kedjebromssystemet QuickStop Super, en högerhandsbroms som utlöses så fort det bakre handtaget släpps. Kedjan stannar inte bara vid kraftiga kast eller när man aktiverar det främre handskyddet, utan också sekundsnabbt när det bakre handtaget släpps.

Den stora fördelen: QuickStop Super fungerar i alla arbetspositioner – utan fler reglage eller ändrat arbetssätt. Du som användare skyddas också vid start och när motorsågen bärs. Dessutom blir arbetsuppgifter där motorsågen ofta måste ställas ned, t.ex. för att ta undan grenar, ännu säkrare. 

Tydliga fördelar

  • Ytterligare säkerhet: Det extra bromssystemet gör att kedjebromsen snabbt kan utlösas i alla arbetspositioner.
  • Förkortad efterrotation: Kedjebromsen gör att kedjan stannar omedelbart efter att gasspärren har släppts.
  • Kortare väntetid: Genom att kedjan stannar fortare kan du snabbare ställa ifrån dig sågen, t.ex. för att plocka undan grenar.
  • Det krävs inga extra reglage. Gasspärren är också reglage för högerhandsbromsen.

Så fungerar det