Hur fungerar ett batteri?

Hur fungerar ett batteri?

En ackumulator är ett batteri som består av flera återuppladdningsbara celler. Men exakt hur fungerar det? Och hur skiljer sig de olika batteriteknologierna åt? Svaren på dessa frågor hittar du här.

När ett batteri laddas tillförs elektrisk energi. Med energitillförseln startas en kemisk process. 

När batteriet ansluts till en maskin (förbrukare) laddas batteriet successivt ur. Under urladdningen pågår den kemiska processen med omvänd verkan och den lagrade energin frigörs i form av elektrisk energi.

STIHL batteriteknik

Andra batterityper

Nickel-kadmium (NiCd)
Kadmium (Cd) är inte miljövänligt. Därför har dessa batterier varit förbjudna i Europeiska unionen sedan 2006. Endast NiCd-celler som redan har producerats får säljas.

Nickel-metallhydrid (NiMH)
Nickel-metallhydridbatterier är vanliga i det lägre prissegmentet. Deras kapacitet påverkas dock negativt på grund av den så kallade minneseffekten.