Förvara litiumjonbatterier på rätt sätt

Korrekt hantering av ett batteri är en förutsättning för en lång livslängd. Detta gäller under arbete och även vid förvaring.

Litiumjonbatterier förvaras i en låda på en hylla
STIHL litiumjonbatterier laddas

Ska ett batteri laddas helt före lagring?

Tidigare gällde följande: Ett batteri måste vara fulladdat innan det lagras. Det var nödvändigt eftersom alla batterier var benägna att drabbas av allvarlig självurladdning. Resultatet blev oåterkalleliga skador som en kraftig förlust av kapacitet eller till och med ett oanvändbart batteri.

Litiumjonbatterier behöver inte laddas före lagring – tvärtom

I dag är litiumjonbatterier standard. Denna moderna teknik har en försumbar låg nivå av självurladdning. För att ytterligare skydda cellerna mot djupurladdning är vanligtvis separata säkringar integrerade, som automatiskt kopplar ett kraftigt urladdat batteri i viloläge. Därför är det inte nödvändigt att ladda ett batteri helt innan du lagrar det. Snarare tvärtom: Det är ännu skonsammare mot batteriet om det förvaras delvis urladdat. Om laddningen är mycket låg eller om batteriet är fulladdat, innebär detta onödig belastning på cellerna. Vi rekommenderar därför att du lagrar batteriet med två tända lysdioder. Då är åldrande och självurladdning som lägst.

Föråldrad batteriteknik med hög självurladdning

Batterityper som har använts tidigare, såsom nickel-kadmiumbatterier (NiCd) eller blybatterier som används i motorfordon, har en hög nivå av självurladdning: Om ett batteri inte har använts under en längre tid kunde det hända att det djupurladdades.

Djupurladdning innebär att batteriets laddningsnivå sjunker under urladdningsspänningen. Under denna gräns kan ingen mer energi göras tillgänglig och batteriet kanske inte längre kan laddas och får oåterkalleliga skador. Förr var det en god idé att ladda batteriet helt före långvarig förvaring och att kontrollera laddningsnivån regelbundet. 

Modern batteriteknik som skyddar mot djupurladdning

STIHL använder litiumjonceller för att förlita sig på modern batteriteknik. STIHL batterier har nämligen en försumbar självurladdning på endast en till tre procent per år. Dessutom har alla STIHL batterier ett intelligent batterihanteringssystem, även kallat BMS. Det övervakar spänningen i varje cell som är installerad i batteriet och förhindrar därmed djupurladdning. Om spänningen i battericellerna sjunker för mycket växlar det automatiskt till viloläge. Urladdningen avbryts. Detta händer också om batteriet inte används under en längre tid. Följaktligen behöver du inte oroa dig för skadliga djupurladdningar.

Hur förvarar jag enheter med inbyggda batterier korrekt?

Om du har en enhet med ett inbyggt batteri, till exempel en FSA 45 batteridriven trimmer, kan du inte ta bort batteriet från enheten och därför bara förvara enheten med batteriet installerat. Vid förvaring av enheter med inbyggt batteri gäller följande:

STIHL batteridriven grästrimmer med inbyggt batteri och aktiveringsnyckel
  1. Stäng av enheten och ta ur aktiveringsnyckeln.
  2. Innan du lagrar enheten ska du ta bort smuts med en fuktig trasa.
  3. Förvara enheten på ett torrt och säkert ställe.  

Förvara enheten i svala men frostfria temperaturer. Undvik även direkt solljus och fukt. Du kan hitta mer information om lagringstemperaturen för din enhet i användarhandboken. Vi rekommenderar att du håller aktiveringsnyckeln åtskild från det batteridrivna verktyget.

När är det bäst att ladda batteriet?

Om du använder har använt det batteridrivna verktyget på en längre tid ska du ladda det kort före användning. Detta skyddar också kapaciteten och har en positiv effekt på livslängden. Batteriet kan endast laddas vid temperaturer över 5 grader Celsius. Laddaren övervakar batteritemperaturen och förhindrar laddning när temperaturen är för låg eller för hög.

Checklista: Hur lagrar man batterier?

STIHL använder moderna litiumjonbatterier i alla sladdlösa verktyg. De är inte bara lätta och tysta, utan har också en hög energi- och effekttäthet. Men även ett underhållsvänligt batteri med lång livslängd behöver tas om hand.

Skydda litiumjonbatterier mot väder och vind

  • Ta bort batteriet från enheten. Kontrollera laddningsstatusen före lagring och se till att 2 lysdioder lyser på batteriet. Ta vid behov bort smuts från batteriet med en lätt fuktad trasa.
  • Förvara batteriet skyddat mot fukt och sol, exempelvis i en stängd låda.
  • Det hänger på temperaturen: en förvaringstemperatur mellan -10 och +50 grader Celsius är bäst för batteriet – torra källarrum, garaget eller en välisolerad bod passar till exempel.
  • Förvara dina batterier på en säker plats och förvara dem utom räckhåll för barn.
  • Förvara laddaren separat från batteriet vid temperaturer mellan +5 och +40 grader Celsius.
  • Du kan hitta mer information om lagringstemperaturen för din enhet i användarhandboken

Batteriutveckling hos STIHL

STIHL har varit aktiva inom utvecklingen av laddningsbara batterier i mer än 10 år. Tekniken blomstrar idag och batteridrivna enheter är populärare än någonsin. På STIHL har detta öppnat helt nya verksamhetsområden för experter som elingenjörer, mjukvaruutvecklare och datavetare.

Det optimala laddningstillståndet för lagring

Vi rekommenderar att du inte förvarar batterierna fulladdade utan med 2 gröna lysdioder tända. Med denna laddningsnivå kan batteriet vila problemfritt i 2 år och åldrandet och självurladdningen av batteriet är som lägst. Ladda batteriet kort före det första användningstillfället igen. Vid laddning ska temperaturen vara över +5 grader Celsius. 

Vad måste jag tänka på när jag lagrar litiumjonbatterier?

Det är inte absolut nödvändigt att ladda batterierna före förvaring – 2 gröna lysdioder ska lysa vid förvaring. Dessutom bör de förvaras i ett torrt rum vid temperaturer mellan -10 och +50 grader Celsius. Vi rekommenderar inte att du förvarar den utomhus oskyddade mot väder och vind. Mer information om lagringstemperaturen för din enhet finns i användarhandboken.

Sammanfattning: Lagring av litiumjonbatterier