Har moderna batterier en minneseffekt?

Vi förklarar vad som ligger bakom den så kallade minneseffekten och om den fortfarande förekommer i moderna litiumjonbatterier.

STIHL batteridrivet blåsaggregat BGA 57 utan skadlig minneseffekt

Vad innebär minneseffekten?

Man får ofta höra att i princip alla batterier påverkas av den så kallade ”minneseffekten” och tappar energikapacitet genom om de laddas i förtid. Om batteriets prestanda minskar, reduceras drifttiden för den batteridrivna enheten automatiskt. Resultat: I praktiken måste batteriet laddas allt oftare. I värsta fall blir det oanvändbart i förtid. Men påverkas verkligen alla uppladdningsbara batterier av denna kapacitetsförlust? Nej. På moderna Li-ion-batterier går det inte att fastställa någon minneseffekt. För användarna har detta den stora fördelen att batteriet kan laddas när som helst – oavsett laddningsnivå.

Minneseffekt: upptäcktes på 1960-talet

Den ursprungliga batterimyten har ett sant ursprung och utgjorde tidigare en allvarlig utmaning i vissa fall. Minneseffekten upptäcktes av NASA-ingenjörer redan på 1960-talet. De märkte att batterierna i en satellit tappade kapacitet med tiden. Efter upprepade partiella urladdningar gav batterierna bara lika mycket energi som tidigare laddats. 

Minneseffekten avser alltså en negativ förändring av lagringskapaciteten som uppstår till följd av upprepad partiell urladdning. Batteriet ”kommer ihåg” statusen för den partiella urladdningen och gör endast denna ”ihågkomna” mängd energi tillgänglig vid fortsatt användning. Du kan tänka på det som ett kärl där du lägger in ett mellanplan. Du får då mindre utrymme i kärlet som kan fyllas. Minneseffekten yttrar sig elektriskt i ett spänningsfall. Batteriet blir oanvändbart om spänningen sjunker under minimikravet för enheten som ska användas.

Minneseffekt: Vilka batterier berörs?

Minneseffekten uppstår främst i nickel-kadmium-batterier (NiCd), som ofta används i sladdlösa verktyg. Effekten orsakas av att kristaller bildas på kadmiumkatoden. Om batteriet inte laddas ur helt bidrar detta till att kristaller bildas i det icke urladdade området. Spänningen minskar när kristallstorleken ökar, eftersom materialets konduktivitet påverkas negativt. I något mindre utsträckning kan en liknande effekt även observeras med nickel-metallhydrid-batterier (NiMH). Detta kallas dock Lazy-Battery-effekten. Batterier som motsvarar den vanliga batteristorleken AA eller AAA är fortfarande ofta NiMH-batterier. Detta gäller även batterierna som är permanent installerade i små elektroniska apparater. Annars förekommer sällan Ni-MH- och NiCd-batterier idag.

Hur uppstår minneseffekten?

Enligt det aktuella forskningsläget beror minneseffekten på två processer.

STIHL MSA 220 C-B batteridriven motorsåg används på en trädstam med grenar

Ingen minneseffekt med STIHL litiumjonbatterier

STIHL använder endast moderna litiumjonbatterier. De är inte bara lättare och kraftfullare än sina föregångare, utan också praktiskt taget fria från minneseffekten som förklaras ovan. Även efter upprepad partiell urladdning visar de inte något signifikant spänningsfall. Detta garanteras av materialen som används i battericellerna och den senaste tekniken. STIHL Li-ion batterier kan laddas när som helst utan problem. Därför är det inte viktigt att alltid använda batteriet tills det är helt urladdat. Korta laddningar under arbetsuppehåll är inte heller något problem.

Vad betyder minneseffekten för batterier?

Om tidigare använda nickel-kadmium- (NiCd) eller nickel-metallhydrid-batterier (NiMH) endast laddas ur delvis, uppstår en kapacitetsförlust. Denna effekt kallas minneseffekten. På grund av den frekventa partiella urladdningen ”minns” batteriet energibehovet från den senaste laddningsprocessen och laddar endast denna ”ihågkomna” energimängd istället för den ursprungligen tillgängliga kapaciteten. Detta leder till ett tidigt spänningsfall som gör batteriet oanvändbart i längden.

Sammanfattning: Minneseffekten

  • Ingen minneseffekt med litiumjonbatterier i STIHL produkter
  • Minneseffekten orsakas av att batterier laddas som inte är (helt) tomma för tidigt.
  • Minneseffekten minskar helt eller delvis energikapaciteten.